Sigurnost pacijenata- važno zdravstveno pitanje
15.09.2022.
Autor: Virtualna ordinacija

Sigurnost pacijenata- važno zdravstveno pitanje

Povodom toga, 17. rujna obilježava se Svjetski dan sigurnosti pacijenata

Sigurnost pacijenata prioritet je u zdravstvu. Povodom toga, 17. rujna obilježava se Svjetski dan sigurnosti pacijenata. Ove godine naglasak je na sigurnoj primjeni lijekova. Ako se nepravilno čuvaju, propisuju ili koriste, posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.  

Da bi primjena lijeka bila sigurna i učinkovita, važna je komunikacija između liječnika i pacijenta, prijava svake nuspojave i naravno, redovita kontrola omjera rizika i koristi.

„Pacijenti se prije uzimanja lijekova trebaju obratiti svojem liječniku obiteljske medicine ili liječniku specijalistu i savjetovati se o izboru i primjeni odgovarajuće terapije. Odgovarajuću terapiju za pojedinog pacijenta može odrediti jedino liječnik koji ima potpuni uvid u njegovo cjelokupno zdravstveno stanje. Također, lijekove je važno primjenjivati u skladu s uputom o lijeku koja je priložena svakom pakiranju lijeka a sadrži sve informacije važne za njegovu sigurnu primjenu, kao što su informacije o indikacijama, kontraindikacijama, načinu primjene i doziranju, nuspojavama i mjerama opreza“, priopćila nam je Maja Bašić, glasnogovornica HALMED-a.

Prijava nuspojava kao vrijedan izvor informacija

Prilikom primjene određenog lijeka moguće se nuspojave, ali se ne moraju dogoditi kod svakog korisnika. Stoga je važno naglasiti da su nuspojave moguće kod svih lijekova (receptnih i bezreceptnih), ali nisu nužne. Sumnju na nuspojavu pacijent može prijaviti zdravstvenom djelatniku ili izravno HALMED-u. 

„Prijave koje zaprimamo od pacijenata vrijedan su izvor informacija jer obično sadrže detaljne opise nuspojava. Sve prijave koje zaprimimo smatraju se sumnjama na nuspojavu te se koriste za trajnu procjenu sigurnosnog profila cjepiva“, objašnjava Bašić. 

„Sigurnost svih lijekova temeljito se ispituje tijekom kliničkih ispitivanja te se prati nakon stavljanja u promet, odnosno čitavo vrijeme dok su dostupni pacijentima. Samo oni lijekovi koji su dokazano sigurni za primjenu, odnosno čija korist u liječenju ili sprječavanju bolesti nadmašuje eventualne mogućnosti nastanka nuspojava mogu dobiti odobrenje te mogu biti u prometu i dostupni pacijentima za liječenje“, naglašava.

Upravo je zbog tog stalnog praćenja sigurnosti primjene lijekova, važno prijavljivati sumnje na nuspojavu.

Uloga zdravstvenih radnika

„O najnovijim saznanjima obavještavaju se zdravstveni radnici te se nadopunjuju dokumenti o lijeku odnosno sažetak opisa svojstava lijeka te uputa o lijeku koji su javno dostupni u bazi lijekova na internetskim stranicama HALMED-a. Time se omogućuje propisivanje i uzimanje lijekova na najučinkovitiji i najsigurniji mogući način, odnosno omogućuje se najbolje djelovanje lijeka uz maksimalno očuvanje kvalitete života i zdravlja“, navodi Bašić.

Omjer rizika i koristi primjene lijeka stalno se procjenjuje. Primjerice, kod liječenja prehlade ili blaže glavobolje samo nuspojave blaže prirode mogu biti prihvatljive, a ako se odnos između koristi i rizika primjene lijeka mijenja, poduzimaju se određene mjere poput doziranja lijeka, trajanja terapije ili upozorenja.

„Ukidanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet i povlačenje lijeka iz prometa krajnja je mjera u slučaju promjene odnosa koristi i rizika primjene lijeka u negativnom smjeru. Dakle, praćenjem primjene lijekova pacijentima se neprekidno osiguravaju kvalitetni i sigurni lijekovi te se izravno pridonosi zaštiti javnoga zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinog pacijenta koji lijek primjenjuje“, kaže glasnogovornica HALMED-a.

Komunikacija s pacijentom

Prilikom pripisivanja određene terapije liječnici trebaju jasno iskomunicirati s pacijentom koje su moguće nuspojave, što lijek sadrži i slično. Svaka prijava nuspojave vrijedan je izvor informacija te daje prostor za poboljšanje.

„Prijavljivanje od ranije poznatih nuspojava između ostalog pridonosi boljem razumijevanju njihove učestalosti i mehanizma nastanka, dok prijavljivanje sumnji na nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku pridonosi novim saznanjima o nuspojavama koje ranije nije bilo moguće otkriti. Naime, iako su prije stavljanja u promet svi lijekovi temeljito ispitani, moguće je da se neke nuspojave, osobito one rijetke ili vrlo rijetke, zabilježe kad se lijek počne koristiti kod većeg broja ljudi, odnosno kod "stvarnih" pacijenata koji primjerice imaju specifična zdravstvena stanja ili koriste više lijekova u terapiji. Stoga europsko zakonodavstvo zahtijeva praćenje sigurnosti svih lijekova, uključujući cjepiva, dok god su u primjeni“, zaključuje Maja Bašić, glasnogovornica HALMED-a. 

Povezani članci

Rezultati preventivnih pregleda u 5 hrvatskih županija

Rezultati preventivnih pregleda u 5 hrvats...

24.11.2023.
Autor: A.K.
'Sigurno bi broj, ne samo oboljelih, već i umrlih od bolesti COVID-19 bio značajno veći da se nisu uvele mjere suzbijanja širenja zaraze'

'Sigurno bi broj, ne samo oboljelih, već i...

14.11.2023.
Autor: A.K.
Među prvima u EU: Hrvatska pokreće program ranog otkrivanja raka prostate

Među prvima u EU: Hrvatska pokreće program...

07.11.2023.
Autor: A.K.
Preminuo drugi pacijent kojem je transplantirano srce svinje

Preminuo drugi pacijent kojem je transplan...

02.11.2023.
Autor: A.K.