MedicalEdu Neurologija

U našem neurološkom edukacijskom centru uvijek možete pronaći zanimljive edukacije o uvijek aktualnim temama. Obnovite postojeće znanje i budite u korak s najnovijim informacijama. Čekamo Vas!

MedicalEdu

Više o MEDICALEDU

Ovaj edukativni sadržaj je sponzoriran od stane tvrtke Novartis Hrvatska d.o.o Potencijalna uloga NfL-a kao dopune već utvrđenim strategijama procjene aktivnosti multiple skleroze još se istražuje. Njegova klinička upotreba nije uspostavljena niti su ju odobrila regulatorna tijela. Stoga se ne može povući nikakva korelacija između NfL-a i kliničkih ishoda, niti su eventualni zaključci utemeljeni. Podaci, uključujući i slikovne prikaze, prezentirani u ovim edukativnim materijalima, kao i stavovi izneseni tijekom predavanja, ukoliko nije drugačije navedeno, temelje se isključivo na profesionalnom iskustvu predavača. Sastavni dio ovog materijala je zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka koji možete pronaći na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/. Molimo pročitajte zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku. Za sve dodatne obavijesti obratite se na: Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb, tel. 01/6274 220, novartis.hrvatska@novartis.com Ovi prikazi slučajeva fiktivnih bolesnika namijenjeni su isključivo edukaciji liječnika sa individualiziranim pravom pristupa prikazanom sadržaju. Identitet bolesnika i sav sadržaj prikaza koji se odnosi na bolesnika u cijelosti je izmišljen, a svaka sličnost sa stvarnim osobama i podacima o njihovom zdravlju i liječenju je slučajna. Cjelokupan sadržaj prikaza je izvorni rad autora-liječnika koji je odgovoran za izradu prikaza na temelju vlastitog kliničkog i profesionalnog iskustva. Od autora odabrani izvodi iz medicinske dokumentacije koji se eventualno koriste u prikazu i odnose na stvarne bolesnike su anonimizirani. Ovi prikazi slučajeva fiktivnih bolesnika temelje se na smjernicama i dostupnim metodama liječenja, uključujući i farmakološkim mjerama, važećima na datum 15.09.2023. Zadnje odobrene sažetke opisa svojstava lijekova možete pronaći na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/. Molimo pročitajte zadnji odobreni sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku. Novartis Hrvatska d.o.o. je omogućio izradu i objavljivanje ovoga prikaza bez bilo kakvog utjecaja na sadržaj prikaza. Na ovom dijelu mrežne stranice nalazi se nepromotivni medicinski sadržaj namijenjen isključivo zdravstvenim radnicima. Navedeni sadržaj može sadržavati informacije o lijeku i indikaciji koje se trenutno ispituju te nisu odobrene od strane regulatornih tijela. Novartis ne podržava, ne odobrava niti ne preporučuje uporabu bilo kojeg lijeka i/ili indikacije koja još nije odobrena, uključujući navedene na ovoj mrežnoj stranici. Svi podaci o proizvodima koji nisu Novartisovi temelje se na javno dostupnim informacijama u vrijeme objave. Snimanje, reprodukcija, distribucija (uključujući društvene mreže), javna komunikacija i/ili izmjena sadržaja nisu dopušteni. Samo za zdravstvene radnike. Datum sastavljanja: 28.11.2023. Broj odobrenja matrijala: HR2311288956 ▼Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.