Ljekarnik
Medicinska sestra / tehničar
Liječnik

Akne u svakodnevnoj praksi

Za upis tečaja morate biti registrirani/prijavljeni.

Akne u svakodnevnoj praksi

BODOVI:

Sudionicima se dodjeljuje 2 boda.

TRAJANJE:

16 min predavanja.
Za ispunjavanje testa 10 min.

DOSTUPAN:

17.06.2024. - 14.03.2025.

UVJET:

Pregledano minimalno 60% predavanja.

Akne - često zanemarivano medicinsko stanje koje uvelike može utjecati na kvalitetu života osoba kojih se s njima bore. Na sreću, niz zdravstvenih radnika ima priliku pomoći ljudima koji im se obrate, a dr. sc. Maja Kovačević objašnjava kako to najbolje učiniti. Edukaciju boduju HLK s 2 boda te HKMS sa 4 boda.
Sponzori:
  1. Akne u svakodnevnoj praksi

    PDF
Dr. sc. Maja Kovačević, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, KBC Sestre Milosrdnice

Dr. sc. Maja Kovačević, dr. med., spec. dermatologije i venerologije, KBC Sestre Milosrdnice

Naši korisnici pregledali su i ove tečajeve

Često postavljena pitanja