Korisnička podrška

Za sve informacije o edukacijama obratite nam se na info@e-medicina.hr ili info@e-medikus.com, a naša korisnička podrška dostupna Vam je i telefonom na 01 / 3866-907, svakim radnim danom od 9:00 - 15:00.

 • Osmi E-kongres

  Osmi E-kongres

  Zahvaljujemo Vam na dosadašnjoj potpori bez koje bi realizacija ovog projekta bila nemoguća te Vas pozivamo da i u ovoj  godini, svojim sudjelovanjem, potpomognete projekt trajne medicinske edukacije putem interneta – E-kongres.

  Tema ovogodišnjeg E-kongresa je: „Interpretacija endokrinoloških i dijabetoloških nalaza u obiteljskoj medicini“. Rad liječnika specijaliste obiteljske medicine u današnje vrijeme oblikovan je i označen s mnogo posebnosti, ali i velikim zahtjevima za konstantom edukacijom u spektru subspecijalističkih djelatnosti. S obzirom na rastući broj oboljelih, ali i dinamiku stjecanja znanja, dijagnostike te razvoja farmakoterapije i tehnoloških rješenja, potrebno je zbir istih omogućiti dostupnima svakom liječniku obiteljske medicine u udobnosti svoje ordinacije i u svakom trenutku što i jest nit vodilja ovogodišnjeg E-kongresa. Obzirom da se inače radi o temama koje su od ujedno od interesa širokom spektru specijalizacija, očekujemo i veliki interes liječnika koji su tek započeli karijeru kao i iskusnih kliničara.

  U okviru svečanog obilježavanja 60-godišnje obljetnice rada Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“, otvorenje e-kongresa održat će se 22.3.2019. u prostorijama HAZU-a.

  Ovim putem pozivamo Vas da sudjelujete u realizaciji tečaja koji će biti bodovan sukladno pravilima Hrvatske liječničke komore.


  Preliminarni program 8. E-kongresa

  Dijabetes

  • Doc.dr.sc. Dario Rahelić
   Test oralnog opterećenja glukozom - tumačenje rezultata 
  • Dr.sc. Kristina Blaslov
   Kako i čime započeti liječenje novootkrivene šećerne bolesti?
  • Dr. Davorka Herman Mahečić
   Povišeni jetreni enzimi u šećernoj bolesti: kada i kako prilagoditi liječenje?
  • Doc.dr.sc. Mladen Krnić
   Upalne bolesti i glukoregulacija 
  • Doc.dr.sc. Miro Bakula
   OSAS - ciljani probir 
  • Dr.sc. Dragica Soldo-Jureša
   Pregled stopala: kada i kako 
  • Prim.dr.sc. Velimir Altabas
   Novosti u smjernicama za liječenje tipa 2 šećerne bolesti 
  • Dr. Božidar Perić
   Pristup bolesniku s šećernom bolesti i prekomjernom tjelesnom težinom 
  • Dr.med. Ana Matijaca
   Kada smo sigurni da treba započeti liječenje dislipidemije 
  • Prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen
   Injektibilini neinzulinski lijekovi: kako, zašto, kome? 
  • Prof.dr.sc. Blaženka Mikšić
   Periferna arterijska bolest - od skraćene hodne pruge do amputacije
  • Dr.med. Maja Cigrovski Berković
   Kada i koliko često raditi probir za šećernu bolest
  • Prof.dr.sc. Slaven kokić
   Zašto je potrebna nova klasifikacija šećerne bolesti?           
                                                                                                                                                                                             

   


  Endokrinologija

  • Prof.dr.sc. Milan Vrkljan
   Hiperprolaktinemija
  • Dr. Maja Filipović-Grčić
   Povišeni nalaz TSH: levotiroksin ili dodatna obrada
  • Prim.dr.sc. Velimir Altabas
   Nalaz ultrazvuka štitnjače u Hashimotovoj bolesti
  • Doc.dr.sc. Ines Bilić Ćurčić
   Lumboischialgija ili osteoporotička fraktura
  • Doc.dr.sc. Silvija Canecki Varžić
   Ciljani probir na osteoporozu
  • Dr. Vesna Vucelić
   Sniženi natrij u serumu: diferencijalna dijagnoza
  • Dr. Miroslav Ćaćić
   Može li naglonastala glavobolja biti endokrinološkog uzroka?
  • Doc.dr.sc. Sanja Klobučar Majanović
   Neregulirana hipertenzija: koju endokrinološku obradu tražiti
  • Dr. Davorka Herman Mahečić
   Perimenopauza i hormonska terapija
  • Dr.med. Ana Matijaca
   Povišeni nalaz kortizola: uzroci i testiranja
  • Dr.sc. Gorana Mirošević
   Endokrinološki uzroci debljine
  • Dr.sc. Ivan Kruljac
   "Flushing": diferencijalna dijagnoza
  • Dr. Miroslav Ćaćić
   Hiperprolaktinemija i kada je liječiti
  • Dr. Davorka Herman Mahečić
   Interpretacija AMH u primarnoj skrbi
  • Dr.sc. Ivan Kruljac
   Povišen kromogranin A
  • Prof.dr.sc. Tina Tičinović Kurir
   Endokrinološka manifestacija PTSP-a
  • Dr. Božidar Perić
   Indikacije za punkciju čvora u štitnjači
  • Dr. Maja Filipović-Grčić
   Slučajni nalaz tumora nadbubrežne žlijezde - što dalje?
  • Dr. Višnja Kokić
   Vitamin D i autoimune bolesti
  • Prof.dr.sc. Slaven Kokić
   Masna stanica - prijatelj ili neprijatelj organizma

   

  Mogućnosti oglašavanja na VIII E-kongresu

   

  1.  Sponzorirano predavanje:  snimanje i montaža predavanja u studiju e-Medikusa, Zagrebačka cesta 231

       Cijena: 25.000 kn + PDV

   

  2.  Promotivni e-mailing: 1 promotivni e-mailing na bazu liječnika korisnika e-Medikusa uz pozivnicu za E-kongres

       Cijena: 15.000 kn + PDV

   

  3.  Objava logotipa na materijalima E-kongresa: objava logotipa na stranicama E-kongresa, objava logotipa na mjesečnom e-mailingu liječnicima, objava logotipa na pozivnici E-kongresa

       Cijena: 10.000 kn + PDV 

   

  4.  Zakup izložbenog prostora na otvaranju kongresa u HAZU:

       Cijena: 4.000 kn/m2 + PDV

   

  5.  Objava oglasa na internet stranici programa:

       Cijena: 8.000 kn + PDV

   

  Za sve administrativne i tehničke poslove oko tečaja zadužena je tvrtka Dedal Komunikacije d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 231, tel. 01/3866 905, e-mail: info@dedal.hr.

  IBAN: HR4224840081105073354.

  Kontakt osoba tečaja je Sanja Starčević (098 524 770).

   

  Srdačno,

   

  Pročelnik Kliničkog Zavoda“Mladen Sekso“ i 
  predsjednik Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju

  Prof. dr. sc. Milan Vrkljan

  vrljan potpis

  Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

  Akademik Zvonko Kusić

  kusic potpis

Komentari