Korisnička podrška

Za sve informacije o edukacijama obratite nam se na info@e-medicina.hr ili info@e-medikus.com, a naša korisnička podrška dostupna Vam je i telefonom na 01 / 3866-907, svakim radnim danom od 9:00 - 15:00.

 • Interaktivne radionice - što je sad to?

  Na koliko ste kongresa, predavanja, seminara ili konferencija bili? Koliko ih je bilo organizirano na identičan način? Evo nešto zanimljivo! 

      Tradicionalna uloga moderatora i sudionika odavno je iščeznula. Od takve komunikacije odmičemo se i uključujemo aktivno zalaganje svakog sudionika. Interaktivnom radionicom smatra se suvremeni oblik učenja teorijskih i praktičnih vještina. Usmjerene na skupine od 5 sudionika, radi se na razvijanju vještina i stavova u praksi! 

  Na koliko ste samo kongresa, predavanja, seminara ili konferencija bili? Koliko je takvih događanja bilo organizirano na identičan način? 

  Interaktivne radionice proizašle su iz slušanja Vaših potreba! 


      Teme i sadržaji ovih radionica metodički su strukturirani i pristupačni svima. U tome smislu, radionica ima svoga moderatora koji svojim kompetencijama usmjerava aktivnosti planiranja i koordinira samu radionicu. 

  Možete li zamisliti veće radionice ili seminare bez gužvi? Gdje svi mogu doći do riječi? Gdje Vam nije neugodno pitati pitanje? Moguće je! 

      Deset touch screen ekrana omogućuje aktivno sudjelovanje s najviše pet sudionika podijeljenih u manje grupe. Prikazi slučajeva su stvarni, a svaka skupina može imati drugu temu. Svakih 20 minuta rješavate drugačije slučajeve. 

      Često se događa da sam organizator planira edukativnu radionicu sa sudionicima različitog predznanja o temi. Jednako tako, nisu svi sudionici uvijek dovoljno motivirani za edukaciju. Želite li raznovrsnije teme iz prakse? Nema problema! S ovom radionicom usvajajte nove algoritme u dijagnostici i liječenju. Steći ćete znanja u područjima koja su Vam slabije poznata. 

      Prilično poznate, studije slučaja, u ovakvim radionicama započinju prikazom pacijenta iz stvarne prakse gdje se iskustva razmjenjuju i nude rješenja. 

      Evo kako to izgleda:


      Uspješnost radionice ovisi o njezinom planu i programu, a istaknuli bismo i o prostoru! Naime, interaktivne radionice savršeno su rješenje jer interakcijom sudionika ovakav oblik rada nije više dosadan. Upravo suprotno, ovakav oblik rada postaje zanimljivim! 

      Koliko ste se puta zatekli u prostoriji punoj plakata, projektora za projiciranje, računala, LCD projektora, fotoaparata ili produžnih kablova? Naizgled, oprema koja sudionicima ne bi trebala smetati. Točno, ali i takva oprema zakaže! 

  Dinamika komunikacije bitno se mijenja i motivacija sudionika je bitno naglašenija. 

      Ne zaboravite, na kraju ovakve radionice moderator svim sudionicima pruža mogućnost evaluacije odnosno vrednuju se usvojena znanja, vještine i modeli ponašanja. Interaktivnom radionicom nećete dobiti samo povratnu informaciju o svome znanju, organizator će dobiti informaciju o organizacijskim uvjetima, moderator o razumljivom sadržaju, sudionici će ocijeniti korisnost i primjenjivost stečenog u praksi i slično. 

  Smatrate li interaktivne radionice dobitnom formulom na uspješnim učenjem i stjecanjem praktičnih vještina?

  Autor:
  Sandra DrljoKomentari